miércoles, 10 de octubre de 2012

Informe: Una nova exclusió de l'espai públic


L'informe, "Contractació pública, anàlisi de la situació" es va presentar el passat 4 d'octubre a la Fundació Maria Aurèlia Capmany. 

Des de Feministes de Catalunya volem contribuir a fer difusió de les conclusions que es desprenen de l'esmentat informe. Reproduïm noticia íntegra de la Revista Dones Digital

Pitjors condicions per a lesTreballadores del Sector Públic 
 
El sector públic expulsa les dones del mercat laboral”, així de contundent és l’informe presentat per la Fundació Maria Aurèlia Capmany, que fa un anàlisi de com la contractació pública està marginant les dones en l’actual situació de crisi que travessem".

Escrit pere Cristina Mora.- L’informe, que analitza dades comparatives de diferents països de la Unió Europea com França, Alemanya, Dinamarca, Itàlia i Espanya, des del 2009 fins l’actualitat, conclou que a Catalunya i a l’Estat espanyol el sistema públic no està impulsant polítiques actives d’ocupació, sent les dones en aquest sentit les més perjudicades.

Si fins el 2009 les dones havien aconseguit certa igualtat en la incorporació al mercat laboral, gràcies a l’expansió i consolidació dels serveis públics, les retallades, que estan afectant greument l’estat del  benestar, estan provocant novament una precarització de l’ocupació pública.

A més de la bretxa salarial entre homes i dones i de la manca de representativitat de les dones en els càrrecs directius, s’ha de sumar l’elevat índex d’atur. Segons l’informe, a l’estat espanyol les dones desocupades han passat del 19,2% al 2009 al 24,71% al 2012, mentre que a Catalunya, al 2009 hi havia un 15,19% de dones en situació d’atur enfront del 21,79% actual.

El Sector Serveis, altament feminitzat, ha estat, segons dades de l’Enquesta de Població Activa, el que ha contractat a més dones en els darrers anys. L’informe posa l’accent però en la privatització de la contractació pública en el sector serveis, com la neteja d’edificis municipals, l’atenció a persones amb dependència, les activitats sanitàries, l’educació, la sanitat o les activitats administratives.

"A partir de l'any 1996 hem assistit de forma tímida a una retirada del  sector públic respecte al desenvolupament dels Serveis per ell mateix. Passant a deixar-les en mans del sector privat i erigint-se l'Administració Pública només en un mer regulador de les mateixes. Aquesta afirmació es posa de manifest en la regulació i implementació del procés liberalitzador que es va inicar a principis de la década dels 90”, afirma Carme Porta, directora de la Fundació Mª Aurèlia Capmany.

Alemanya, al capdavant de la inversió pública.

Segons l’estudi de la Fundació MªAurèlia Capmany, Alemanya és el país que més despesa pública inverteix en les adjudicacions de contractes, seguit de França, mentre que Espanya es situa en el quart lloc.

“Aquest procés d'externalització a qui més ha perjudicat en altres païssos com Alemanya és a les dones, ja que aquestes son majoritàries a l'Administració pública  en la prestació de serveis. Iniciant un camí de descapitalització de la Funció Pública i transferint els serveis al sector privat per a la seva realització mitjançant un determinat preu”, matitza Carme Porta.

L’anàlisi de les dades a l’Estat Espanyol ratifiquen la segregació ocupacional i horitzontal en els llocs de treball de les dones, una situació que no ha variat gens en els darrers anys. A Barcelona, per exemple el 91,68% de les dones son auxiliars d’infermeria hospitalària, el 88,16 tècniques en educació infantil i el 81,49 infermeres no especialitzades. Així doncs, l’estudi reflecteix que la sanitat, les activitats del lleure, l’educació, els serveis socials i la neteja són les activitats productives més feminitzades, on les dones resisteixen al mercat de treball.

Un canvi de model que expulsa les dones del Sector Públic

Per Carme Porta, autora de l’informe,és altament sospitós que la forma d’eixugar el dèficit del sector públic sigui acudint a l’externalització dels Serveis Públics”, ocupacions que afecten sobretot a les contractacions de les dones que els desenvolupen. “La perspectiva és força negativa per a les dones, que som majoritàries en les prestacions de serveis a l'administració pública”, añade la directora de la Fundación.

En aquest sentit, l’informe incideix que ens trobem en un canvi de model iniciat al 1996 amb la regulació dels serveis econòmics d’interès general. Segons Carme Porta, “volen expulsar les dones de l’administració pública. Les dades demostren que l’obertura de l’aprimament del sector públic té com a destinatari un cop més les dones”.

La directora de la Fundació MªAurèlia Capmany no es mostra gaire optimista. Segons les seves paraules “les dones continuarem desenvolupant les mateixes ocupacions però pel sector privat amb: menys salari, més riscos laborals, com l’estrés i l’ansietat, i amb jornades interminables i indeterminades”

No hay comentarios:

Publicar un comentario