miércoles, 26 de febrero de 2014

Presentació Plataforma Dones Conselleres i Directives Observatori dona empresa i economia

L’ Observatori Dona Empresa i Economia, presenta la Plataforma de Dones Conselleres i Directives, que en base al perfil competencial necessari per ser conseller/consellera o directiu/va i  elaborat segons els criteris dels propis consellers/conselleres actuals hem elaborat. Tanmateix i amb l’ objectiu de que sigui una eina útil i també inclusiva

Els darrers estudis sobre la diversitat a l’ empresa  han mostrat que les empreses amb més participació femenina tenen millors resultats econòmics i les decisions que prenen són més ètiques i properes a les demandes dels consumidors.

Des d’aquesta visió i amb l’únic propòsit de contribuir-hi, us volem convidar perquè ens acompanyeu en la presentació d’aquest nou instrument que, amb rigor i qualitat, creiem que ajudarà  a enriquir la composició dels òrgans de decisió de les empreses i organitzacions, tan públiques com privades i que, han de contribuir a la millora del nostre entorn en tots els aspectes de l’ampli concepte de l’economia.

La Plataforma esta oberta a totes les empreses publiques i privades i a totes les consultories que cerquin perfils competencials de futur entre el Talent Femení.

L’acte de presentació es durà a terme el proper 4 de març a les 10h a Casa Llotja de Mar (Passeig Isabel II, 1).

No hay comentarios:

Publicar un comentario