jueves, 15 de noviembre de 2012

La Catalunya que volem.


 
Feministes de Catalunya també va participar a l'Speak Cornner del 20minuts. La nostra companya, Carme Freixa va ser present en representació de FdC.


FEMINISTES DE CATALUNYA VOLEMUna Catalunya lliure de religions i Governs que conculquen els Drets de la Salut Sexual i Reproductiva perquè les dones i els homes puguin lliure i responsablement decidir la seva vida sexual.

Volem un país amb Democràcia real on el Open Governement i la reforma electoral garanteixin que la ciutadania no es una espectadora si no que participa i te veu i vot en les decisions que afecten al present i al futur.

Un país on la funció social del periodisme garanteixi que les persones poden escollir amb coneixement quin volen que sigui el present i el futur de les polítiques i les decisions de país

Una Catalunya lliure de violència ver les dones. Perquè la violència sexista i el terrorisme masclista son un atemptat als Drets Humans i un greu problema de salut pública. Ambdós problemes volem que siguin considerats Qüestió d’Estat per fer real un país Democràtic.

Una Catalunya lliure de sistemes educatius que discriminen en raó del sexe, que permeten i creen desigualtats socials i fomenten la manca de paritat en la vida laboral i social.
Volem un país on el valor de la Cultura i el foment de la igualtat d’oportunitats sigui el fonament de les polítiques dels partits democràtics en relació al Dret a la Educació.    

Una Catalunya lliure de puteros on el tràfic i la explotació sexual siguin durament perseguits i castigats.

Una Catalunya lliure de desigualtats en el mon laboral que perllonguen les relacions sexistes, impedeixen l’accés de les dones als principals llocs de decisió política i econòmica, al temps que impedeixen als homes compartir i assumir com a pròpies les tasques de la vida quotidiana que tant tenen a veure amb el benestar i l’equilibri social i personal.

Una Catalunya que desenvolupi les Polítiques Públiques dels Usos Socials del Temps perquè el temps de les persones sigui l’eix de les polítiques socials i laborals que permetran unes persones més felices i unes empreses més competitives.


Volem un país on el valor del medi ambient sigui un pilar de les polítiques per a construir el present i el futur.

Volem un país on les polítiques dels partits democràtics respecte al Dret a un treball digne es fonamentin en el valor de l’equitat.

Volem una Catalunya on els governs, com diu l’economista Joseph Stiglitz s’ocupin del benestar de la ciutadania.

Volem polítiques que controlin el sistema financer, la banca i els mercats perquè volem un país Democràtic.  Volem un país on, com diuen les Economistes Feministes contra la crisi, l’equitat entre dones i homes sigui el valor que fonamenti:
Les polítiques d'ocupació i les de protecció de l’atur.
Les polítiques de protecció dels Drets de la Ciutadania
Les polítiques de reconeixement dels treballs de cura de les persones.
Les polítiques tributaries que no han de fomentar la discriminació envers les dones i que han de gravar amb impostos les grans fortunes i les polítiques salarials que fomenten les desigualtats del 300% en els sous.

En definitiva, volem una Catalunya on la Política defensi els Drets de les Persones i el seu benestar i dignitat personal consolidant un sistema públic que els garanteixi i que els defensi dels atacs dels mercats.
Volem una Catalunya laica on els partits polítics comprenguin que sense la aportació de les reivindicacions del Feminisme no hi ha una veritable Democràcia.
No hay comentarios:

Publicar un comentario