martes, 4 de abril de 2017

La cooperació catalana retrocedirà dècades si s’aprova el Pla Anual de Cooperació 2017.


 "Per un país compromés amb la Igualtat de gènere 
i els drets humans" 

Rebuig frontal dels col·lectius feministes en conèixer la intenció de la Conselleria d’Afers Exteriors de modificar veladament el Pla Director de Cooperació i vulnerant la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

Des del Fòrum de Feministes de Catalunya volem manifestar la nostra preocupació en saber a través de fons del moviment associatiu de la cooperació catalana que el Conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva i el Director General de Cooperació, Manel Vila, porten planificant i treballant des de fa un any amb la intenció de fer un canvi de visió estratègica i substituir l’enfocament de gènere i drets humans del Pla Director de Cooperació 2015-2018 així com marcant noves prioritats que desbanquen per complert la defensa, protecció i exercici dels drets humans de les dones. Un Pla Director, aprovat i assolit en la legislatura anterior, que es vol vulnerat amb l’aprovació del Pla Anual de cooperació del 2017 i que seria del tot contradictori des del punt de vista polític, que un cop s’ha avançat en matèria d’igualtat integrant la perspectiva de gènere i drets humans en el model de cooperació català, el mateix Govern, ara fes passes enrere.

Sembla que l’objectiu és donar un pas enrere i tornar de nou al model de cooperació ja superat que ni transforma, ni entén quina és la situació de les dones i de les nenes en els països empobrits, on la violència social, econòmica, cultural i física les impedeix l'exercici els seus drets. Una cooperació cega al gènere o en el millor dels casos, converteix la igualtat de gènere en un tema sectorial com si els drets de les dones només es poguessin defensar i protegir en determinats drets i en projectes exclusivament amb dones.
Des del Fòrum Feministes de Catalunya que aglutina a moviments i corrents molt diverses del feminisme d’arreu del país, volem expressar la nostra més profunda preocupació i estat d’alerta com a conseqüència dels fets que hem exposat.
Exigim una resposta immediata de la Conselleria d’Afers Exteriors i un nova redacció del Pla Anual que sigui coherent i responsable amb el Pla Director de cooperació 2015-2018, doncs en el cas que així fos, seria molt greu i s’estaria incomplint, a més, la Llei d’Igualtat efectiva entre homes i dones de Catalunya. Altrament, confirmaria una mirada clarament misògina i discriminatòria pels drets humans de les dones.

Les modificacions que està impulsant la Conselleria d’Afers Exteriors contravenen el Pla Director de Cooperació 2015-2018 i la Llei d’igualtat 17/2015 aprovats pel Parlament de Catalunya.

Antecedents

El Pla Director de Cooperació 2015-2018 assumeix, per primer cop, el repte de la cooperació des d'una perspectiva i des d'un compromís profund amb els drets humans. Una cooperació que entoma els drets humans com l'eix vertebrador de la seva política, i els dimensiona des de la perspectiva de gènere, i és per això que quan el Pla Director 2015-2018 parla dels drets humans no només es refereix a la declaració universal dels drets humans sinó que també hi suma la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, la CEDAW, que és la veritable declaració de drets humans de les dones.

El Pla Director de Cooperació 2015-2018 és feminista, la seva elaboració va durar més de nou mesos, i un cop consensuat amb els actors del desenvolupament va ser aprovat pel Govern i pel Parlament de Catalunya.

Les bases del Pla són dues, per un costat  l’enfocament estratègic de gènere i drets humans i d’altra, els objectius estratègics, defensa, protecció i garantia dels drets humans de les dones i dels drets col·lectius dels pobles.

L’enfocament de gènere i drets humans defineix d’una manera especifica tot el posicionament del Pla director, un enfocament que posa en el centre del desenvolupament les persones, les relacions de gènere i els drets humans amb la finalitat de transformar les desigualtats existents per així assolir la justícia social i la igualtat efectiva entre homes i dones.

El Pla Anual de Cooperació 2017, que és un document de desplegament programàtic del Pla Director, relega i simplifica l’enfocament estratègic, minimitzant el seus efectes transformadors, contravenint el Pla Director i la llei d’Igualtat en el seu conjunt i específicament  l’article 51.1. Tanmateix el Pla Anual desobeeix a les Nacions Unides, que en l’any 1979 estableix el imperatiu d’incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques (CEDAW) i  des de l’any 2003 s’estableix la incorporació de l’enfocament basat en drets humans en totes les actuacions del desenvolupament (DECNU) (Declaració d’Enteniment Comú de les Nacions Unides sobre un Enfocament de la programació pel desenvolupament basat en Drets Humans).

Un enfocament de gènere en la cooperació que situa a les dones com a titulars de drets

L'enfocament estratègic és també un marc conceptual i d'anàlisis, una estratègia, una metodologia i alhora una praxi que cerca analitzar i eradicar les causes estructurals que provoquen vulneració de drets humans.

L'enfocament ens convida a superar la lògica de satisfacció de necessitats i situa les persones com a titulars de drets, les institucions com a titulars d'obligacions,  que tenen l'obligació de reconèixer, respectar, protegir i defensar els drets, i els titulars de responsabilitats, que són els mitjans de comunicació, les empreses, les ongds, etc.

El Pla Director de Cooperació alineat amb els objectius de l’Agenda 2030 de l’ONU

El Pla director de Cooperació 2015-2018 s'alinea totalment amb l'agenda 2030, entenen que els Objectius de Desenvolupament Sostenible no són transformadors en si mateixos, sinó que són fites per crear una agenda transformadora. I és per això que el Pla Director estableix el com arribar a l'assoliment de les fites de l'agenda 2030.

Els objectius estratègics del Pla Director marquen l’especificitat de la cooperació catalana, els drets humans de les dones és un dels objectius estratègics que queda desplegat en 17 objectius específics, donant cobertura a tots els drets humans sota el paraigües de la igualtat de gènere.

El Pla Anual 2017 estableix unes noves prioritats on els drets humans de les dones queden invisibilitats i relegats per altres prioritats, deixant sense efecte els objectius específics del Pla Director. El Pla Anual 2017 situa com a prioritari la seguretat humana, el refugi, la pau, visibilitzar internacionalment la cooperació catalana entre altres, alhora que estableix  aliances amb organismes internacionals aliens a la igualtat de gènere. 

Les noves prioritats vulneren igualment el Pla Director i tot l’article 51 de la Llei d’igualtat 17/2015, així com el mandat de Nacions Unides de treballar per la igualtat de gènere de manera transversal per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Les actuacions proposades en el Pla Anual 2017 majoritàriament són al marge del contingut del Pla Director. Multitud d’aliances i convenis amb entitats i organismes desvinculats de la igualtat de gènere. Construcció de pau i acció humanitària al marge dels drets de les dones i de la resolució 1325 de Nacions Unides, nous països prioritaris no establerts en el Pla Director, avaluacions sense l’enfocament de gènere i drets humans i coherència de polítiques al marge de la perspectiva de gènere.

La Cooperació catalana capdavantera en la defensa dels drets humans de les dones

La Cooperació catalana amb el pla Director de Cooperació es convertia en pionera en la transformació de les desigualtats. Transformar les relacions desiguals de poder en tots els àmbits (públics i privats), acarant les causes estructurals socials, econòmiques, polítiques i culturals patriarcals que perpetuen les desigualtats de gènere entre les dones i els homes. Materialitzar els drets humans per a totes les persones, col·lectius i pobles prioritzant els tradicionalment exclosos on la vulnerabilització dels seus drets és major, fent especial èmfasi en les dones i les nenes per la desigualtat estructural i discriminació que viuen.

Debat, consens i transparència

Un Pla Director que va superar tots els processos de debat i de recerca dels consensos necessaris per a la seva aprovació. Va obtenir un ampli suport entre els grups parlamentaris, com entre les entitats i els diferents Departaments del Govern de la Generalitat

No hay comentarios:

Publicar un comentario